ตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
 • จำนวนที่เปิดรับ 10 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ครั้งละ 10-15 วัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. มีค่าล่วงเวลาทำงานในวันเสาร์ และวันหยุดบริษัทฯ
       2. ประกันสังคม / ประกันชีวิตกลุ่ม / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าเบี้ยขยัน
       3. ค่าประกันรถยนต์ / ค่ายางรถยนต์ / ค่าน้ำมันรถ / ค่าโทรศัพท์
       4. โบนัสประจำปี / ค่าคอมมิสชั่น
       5. บ้านพักสวัสดิการ / เสื้อฟอร์ม / ตรวจสุขภาพประจำปี
       6. ท่องเที่ยวประจำปี / กิจกรรมกีฬาสี / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
       7. สวัสดิการงานต่างๆ เช่น อุปสมบท / มงคลสมรส / คลอดบุตร / เยี่ยมไข้พนักงาน / งานศพ
       8. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งปี

หมายเหตุ
 • ทุกตำแหน่งทำงานวันจันทร์-ศุกร์ ( 08.00-17.00 น.) กรณีมีงานค้างต้องทำวันเสาร์, วันหยุด มีค่าล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีบริษัทฯ 16 วัน / วันหยุดพักผ่อนขั้นต่ำ 6 วันถึง 8 วัน (ตามอายุงาน)
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำรายเดือน
สนใจติดต่อ :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ)
 • สำนักงานใหญ่:
  • เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
  • โทร. 0-2332-8246-7, 0-2332-7700-3 ต่อ 203
  • โทรสาร: 0-2311-4840
 • สำนักงานสาขาโชคชัย:
  • 1/8 ม. 13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 31090
 • โรงงานกระทุ่มแบน:
  • 385 ม.4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
คุณสมบัติ :
 • จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา
 • เพศชาย/หญิงอายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. (วศ.เครื่องกล / อุตสาหการ / เคมี)
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางพบลูกค้าต่างจังหวัดได้โดยลำพัง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
สนใจติดต่อ :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
คุณสมบัติ :
 • จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมการวัดคุม หรือเทียบเท่า
 • มีใบ กว.ภาคีจะพิจารณเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้า และการใช้งานโปรแกรม PLC
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
สนใจติดต่อ :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
คุณสมบัติ :
 • จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา
 • เพศชายอายุ 26 - 35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล สาขาช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์คุมงานผู้รับเหมา ด้านงานโครงการ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้และมีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถทำงานเป็นทีมและประสานกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
สนใจติดต่อ :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7, 0-2332-7700-3 ต่อ 203
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • www.thaisteam.co.th E-mail: personal@thaisteam.co.th