Jobs

Qualification:
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรี วศ.บ.เครื่องกล/หรือเทียบเท่า มีใบ กว.เครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ด้านงานโครงการ 3 ปีขึ้นไป (ภาคสนาม)
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
contact :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
Qualification:
 • เพศชายอายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือเทียบเท่า มีใบ กว.ไฟฟ้า
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม PLC 3 ปีขึ้นไป
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
contact :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
Qualification:
 • เพศชาย/หญิงอายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ. (วศ.เครื่องกล / อุตสาหการ / เคมี)
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางพบลูกค้าต่างจังหวัดได้โดยลำพัง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
contact :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
Qualification:
 • จำนวนที่เปิดรับ 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เทียบเท่า
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
contact :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
Qualification:
 • จำนวนที่เปิดรับ 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ครั้งละ 10-15 วัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
contact :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th 
Qualification:
 • จำนวนที่เปิดรับ 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ครั้งละ 10-15 วัน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
สวัสดิการของบริษัทฯ
       1. ประกันสังคม
       2. ประกันอุบัติเหตุ
       3. เบี้ยเลี้ยง
       4. ค่าล่วงเวลา
       5. โบนัส
       6. เสื้อฟอร์มพนักงาน
       7. ตรวจสุขภาพประจำปี
       8. แข่งขันกีฬาภายใน
       9. ท่องเที่ยวประจำปี
       10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วทุกตำแหน่ง
contact :
 • บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (เจ้าหน้าที่บุคคล /แผนกการจัดการ) เลขที่ 754/31-32 ซ. ปุณณวิถี ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
 • โทร. 0-2332-8246-7
 • โทรสาร: 0-2311-4840
 • E-mail: personal@thaisteam.co.th , Website: www.thaisteam.co.th